10900 N Pomona
Kansas City, MO 64153
816-891-7040
Web Site